Těžká břemena stěhování Olomouc

Máme  dlouholeté zkušenosti se stěhováním, takže nán nedělají problém ani těžká břemena jako jsou pianina, klavíry, trezory, stroje a další. Stěhováci k Vám přijedou vybaveni potřebnými pomůckami v podobě stěhovacích křížů a popruhů. Cena za stěhování těžkých břemen je závislá na váze předmětupočtu pater, která budou muset naši pracovníci překonat a případné vzdálenosti donášky.

V případě stěhování těžkého předmětu v rámci budovy (bez použití vozidla) se cena snižuje.

Stěhování těžkých břemen, je náročné a vyžaduje vždy velmi důkladnou přípravu, a proto zanechte všechny starosti na nás, ať už se jedná o 300kilogramový klavír, nebo 10ti tunový soustruhový stroj. Z pravidla platí při stěhování těžkých břemen, že čím je předmět těžší, tím bude manipulace s ním náročnější a proto také příprava na takové stěhování bude náročnější.

Při stěhování těžkých břemen je potřeba nejprve prohlídky našim technikem. Náš technik prohlédne objekt ve kterém bude stěhování těžkých břemen probíhat a důkladně se seznámí se samotným stěhovaným inventářem. Poté rozvrhne celkový průběh a čas stěhování, zvolí stěhovací postup se kterým Vás seznámí a zajistí nejvhodnější vozidlo pro stěhování např. Skříňové, plachtové, podval, jeřáb atd..

Při stěhování klavírů, stěhování pianin, stěhování křídel je dobré využít předchozí návštěvy našeho technika, který rozvrhne časový plán a způsob naložení, vyložení a přepravy a zejména se důkladně seznámí s prostory, ve kterých stěhování klavírů, stěhování pianin, stěhování křídla probíhá a seznámí se zejména se stěhovaným hudebním nástrojem co do rozměrů taka aby byl schopen zajistit potřebný obalový materiál, nebo dřevěný futrál pro případ kontejnerové, námořní, letecké přepravy a nebo pokud to vyžadují okolnosti. Tento stěhovací materiál se vyrábí přesně na míru danému hudebnímu nástroji ať se jedná o pianino, klavír, nebo křídlo.

Při stěhování trezorů je dobré předchozí návštěvy našeho technika, který rozvrhne časový plán a způsob naložení, vyložení a přepravy a důkladně se seznámí s prostory ve, ve kterých stěhování trezorů probíhá a seznámí se zejména se stěhovaným trezorem co do rozměrů a váhy tak aby byl schopen zajistit potřebný obalový materiál, nebo dřevěný futrál pro případ kontejnerové, námořní, letecké přepravy a nebo pokud to vyžadují okolnosti, který se vyrábí přesně na míru danému trezoru.Náš technik sepíše veškeré stěhované předměty do objednávkového formuláře, ve kterém je sepsán přesný počet a stav stěhovaných věcí. Tento technik je potom přítomen během celého stěhování, dohlíží na celkový průběh stěhování trezorů a řídí celý stěhovací tým. Během stěhování trezorů se můžete kdykoliv obrátit s otázkou na tohoto technika.

Stěhování trezorů začíná demontáží a zabelením trezoru do zvláštních, velmi kvalitních obalových materiálů, jako jsou tvrzené kartony, deky, bublinkové fólie, nebo dřevěného futrálu na míru.

Stěhovaný trezor je poté pomocí stěhovacích popruhů naložen do přepravního prostředku a v něm je upevněn ke stěně vozidla pomocí upevňovacích kurt. Po příjezdu na vykládku je trezor nastěhován na nové místo, kde je následně vybalem a smontován do jeho původní podoby.

Po ukončení stěhování trezorů je vše zkontrolováno a stav a počet stěhovaných předmětů je zapsán do zakázkového listu.

Odstěhujeme vám klavír, trezor nebo jakýkoli jiný těžký či rozměrný předmět.

Zajišťujeme stěhování těžkých břemen:

  • nábytek z masivního dřeva
  • objemné koberce
  • trezory, trezorové skříně
  • bankomaty, směnárenské pokladny
  • kotle, pulty, mrazicí boxy
  • klimatizační jednotky
  • servery, kopírovací přístroje
  • těžké automaty, stroje

Těžká břemena (nábytek, vybavení kanceláří apod.) vám přestěhujeme i v rámci budovy či areálu, včetně patrových budov bez výtahu. Stěhování břemen realizujeme i za běžného chodu firmy. Konkrétní postup stěhování těžkých břemen stanoví s přihlédnutím k dané situaci náš kvalifikovaný pracovník.